Becijfering

Bij het competentieonderwijs maken wij gebruik van een door ons zelf ontwikkeld systeem. In de loop van de opleiding krijgt u een kwalificatie werkboek uitgereikt waarbij u via een verslag of portfolio moet aantonen dat u over voldoende bewijzen beschikt om de competenties af te dekken.
Deze bewijzen kunt u verkrijgen tijdens de stage, reguliere lessen of chef-kok functie.  De bewijzen kunnen een rangorde hebben en naar belangrijkheid ingedeeld. Zo zijn er zwakke bewijzen (foto’s), half harde bewijzen (video) of harde bewijzen (toetsen of gesprekken)

Er zijn twee momenten waarop we beoordelen of u voldoende theoretische en praktische bezit zonder dat deze meetellen in de eindkwalificatie. (voortgang toetsen) Deze observaties vinden plaats bij menu 8 en menu 16. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (Examen) die uit een praktijkopdracht en een schriftelijke toets bestaat.

U bent geslaagd indien u de volgende onderdelen met een voldoende hebt afgesloten:
– Praktijktoets (Proeve van bekwaamheid)
– Theorietoets
– Uitwerking van kwalificatie dossier bij je leerbedrijf.
– Uitwerken van een keuzedeel
– Voldoende stage uren (150 uren)
– Verder dient Nederlands, rekenen en Burgerschap op een voldoende niveau te zijn

Indien er een onderdeel onvoldoende is afgesloten dan volgt voor dat onderdeel herkansing.
De uiteindelijke diplomering wordt bepaald door onze examencommissie. Indien u het niet eens bent met de beslissing dan volgt er een uitspraak van onze klachtencommissie.

Voor de juiste informatie verwijzen wij u naar de “Onderwijs- en Examenregeling”(OER) die op onze school ter inzage ligt.