Leidinggevende Keuken Niveau 4

Leidinggevende Keuken Niveau 4

(Versneld traject)

Doel
Deze versnelde 1 jarige opleiding heeft als doel om de deelnemers op te leiden tot leidinggevende keuken. Deze unieke opzet van de opleiding voldoet aan de eisen en competenties die worden gesteld volgens het crebo.

Inhoud
In niveau 4 zijn er twee specialisaties: Specialisatie kok en leidinggevende keuken en wij kiezen voor het laatste. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan de praktische kant van het leidinggeven.
Na een aantal theoretische lessen wordt er daadwerkelijk gekookt en leiding gegeven aan de overige deelnemers. Het uitwerken van een project geldt als leidraad voor het slagen van de opleiding. Er is een tussentijdse toets en de opleiding wordt afgesloten met een panelgesprek.

Doelgroep
De deelnemers hebben minimaal 3 jaar ervaring in de keuken.
Je werkt in de positie van souschef of chef-kok of krijgt de functie van chef de partie.

Toelatingsvoorwaarden
– Minimaal 3 ervaring in de keuken van de horeca of instelling
– In het bezit van de opleidingen niveau 2 en 3

Duur
De opleiding bestaat uit 3 theoretische dagen en twee dagen als leidinggevende in de keuken. afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit 19 lesweken duren.

Proeve van bekwaamheid (examens)
De opleiding bestaat uit:
– Port folio van de gemaakte opdrachten
– 1 chef-kok functie door een extern beoordelaar bekeken
– Panelgesprek met twee beoordelaars

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma met de erkenning van de branche; dit is geen crebo opleiding.

Deelnemers
Maximaal aantal deelnemers: 8

Kosten
Zie “cursusdata”

Meer informatie en aanmelding
U kunt zich aanmelden door middel van het invullen van een inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.