Extraneusregeling

Indien u kunt aantonen over voldoende praktijk ervaring te beschikken dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling. Dit houdt in dat u naast de theoretische- en praktische toets ook moet bewijzen over voldoende praktische ervaring te beschikken. Vooraf checken we via een persoonlijk gesprek of het voor u wel haalbaar is.
Onze examencommissie bepaalt of u over voldoende competenties beschikt. Indien u alle 3 de onderdelen voldoende hebt afgesloten dan kunnen we overgaan tot het uitreiken van een diploma. Het kan ook zijn dat u eerst de toetsen maakt en naderhand meer praktijkervaring aantoont.

We zijn druk bezig alle gevolgen van het competentieonderwijs in kaart te brengen vandaar dat uit deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Voor de juiste informatie verwijzen wij u naar de “Onderwijs- en Examenregeling”(OER) die op onze school ter inzage ligt.