Informatie

We zijn door het ministerie van Onderwijs erkend als onderwijsinstelling die ook officiële diploma’s mag gaan uitgeven.
Dit houdt in dat een deelnemer vooraf de keuze moet gaan maken of hij / zij het diploma wil gaan halen of wel het certificaat. Tijdens de opleiding is er geen wijziging meer mogelijk.
De lesinhoud is voor beide groepen hetzelfde, alleen gelden er voor het diploma andere regels. Kijk op de pagina “certificaat” voor nadere informatie. Wij verzorgen de 3e leerweg variant.

Voor het behalen van een diploma worden er andere eisen gesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Deze zijn:
– U dient een intake formulier in te vullen tijdens de introductie. Aan de hand daarvan wordt er nagegaan waar  vrijstellingen kunnen worden gegeven of waar eerder verworven competenties (EVC) zijn behaald.  Indien u deze niet bezit dient u deze elders te behalen. Voor rekenen, Nederlands en burgerschap volgt er een toets waarbij moet blijken of er nog voldoende niveau aanwezig is. Indien niet dient u zich bij te scholen a.d.v. ons advies.

– U dient stage te gaan lopen bij een horecabedrijf die erkend is  als zijnde een leerwerkplek voor niveau 2 of 3. Kijk op www.s-bb.nl  voor nadere informatie. Omdat we landelijk opereren kunnen wij alleen bemiddelen in een werkplek, u kunt zelf zorgen voor een erkend stagebedrijf. De stage is normaal 150 uur en afhankelijk van uw eigen vorderingen, het behoeft niet in 1 seizoen te worden volbracht. Wij nemen minimaal 2 x per lesjaar contact op met de leermeester omtrent uw ontwikkeling.

– Er volgen 2 normatieve toetsen en 1 summatief. (proeve van bekwaamheid) De eindtoets bestaat uit het koken van het menu volgens de opdracht, het maken van een theorietoets en verslag van het kwalificatiedossier.

– Het diploma wordt uitgereikt indien u alle 3 bovengenoemde criteria met een voldoende cijfer afsluit. Indien een onderdeel onvoldoende is volgt voor dat onderdeel een herkansing.

– De vakken Nederlands, Rekenen en Burgerschap worden beoordeeld en dienen voldoende te zijn

_ ! keuzedeel dient te worden uitgewerkt

– Nadere informatie vind u ook op de pagina “onderwijsovereenkomst”

We zijn druk bezig alle gevolgen van het competentieonderwijs in kaart te brengen vandaar dat uit deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Voor de exacte informatie verwijzen wij u naar de “Onderwijs- en Examenregeling”(OER) die op onze school ter inzage ligt.